Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "Robot quấn màng pallet Beewrapp"

Model BEEWRAPP (2016)
Model BEEWRAPP (2016)

- Robot tự động quấn màng pallet
- Không giới hạn kích thước kiện hàng
- Không giới hạn trọng lượng kiện hàng
- Không gian hoạt động: trong kho - trong nhà máy - ngoài kho - ngoài bãi đóng hàng...
- Thời gian hoạt động cho pallet 800 x 1200 x 1800(mm): ~290pallet / 01 lần...


Sản phẩm

Hỗ trợ Online

0906802466